เราคือ ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย สติ๊กเกอร์เอนกประสงค์ สำหรับงานพิมพ์ทั่วไป ใช้งานกับเครื่องพิมพ์หลากหลายประเภท เช่น เครื่องพิมพ์เลเซอร์  เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องถ่ายเอกสารสี เป็นต้น (ขึ้นอยู่กับชนิดของสติ๊กเกอร์แต่ละประเภท)  มีให้เลือกหลายประเภท  ตามความเหมาะสมของการใช้งาน...  

คุณภาพสินค้า ::: 

  • เราคัดสรร คุณภาพวัตถุดิบที่นำมาใช้ในการผลิต ที่ได้มาตรฐานสากลที่ยอมรับทั่วโลก
  • คุณภาพกาว สามารถรองรับการนำไปใช้งานในแต่ละประเภทของเครื่องพิมพ์ได้
  • เรารับประกันคุณภาพสินค้า ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อเครื่องพิมพ์ 

 ความสะดวก :::

  • มีโปรแกรมและคู่มือสอนการใช้งาน เช่นโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับพิมพ์ รหัส Barcode ฟรี 
  • มีเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำทางโทรศัพท์
  • รวดเร็วในการจัดส่งถึงมือลูกค้า บริการจัดส่ง

สติ๊กเกอร์สำหรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์และอิงค์เจ็ท

สติ๊กเกอร์สำหรับเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท