Color Coding Labels - กระดาษสี กาวรีมูฟ

รหัสสินค้า : 1201

olor Coding Labels - กระดาษ สี กาวรีมูฟ


  • สติ๊กเกอร์เอนกประสงค์ ชนิดกระดาษ สี กาวรีมูฟ
  • กาวรีมูฟ REMOVABLE สามารถลอกออกได้โดยไม่ทำลายพิ้นผิววัสดุที่ติด
  • มีสีให้เลือกใช้งาน 6 สี
  • สามารถเขียน ด้วยปากกา ได้
  • เหมาะสำหรับใช้เป็น Marking บนกล่องบรรจุภัณฑ์  ประเภท แก้ว หรือ ติดบนผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงต่างๆ  ปิดผนึกซองเอกสาร โปรชัวร์ กล่องบรรจุ เป็นต้น
  • สติ๊กเกอร์มีหลายหลาย สี ขนาด และ รูปทรง 


ไม่พบสินค้า

จำนวน
ราคา

26.00 บาท

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

Visitors: 58,343